Skip to Content Contact Us

ביטול עסקה

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “החוק”) הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית

  פרטי לקוח


  פרטי ההזמנה
  סיבת הביטול  הערות חשובות
  • לא ניתן לבטל הזמנה של מוצר שנפתח, או שאינו באריזתו המקורית.
  • במידה והמוצרים סופקו יש להחזירם לכתובת: חנות שיפי, רח׳ הרצל 106 תל אביב. מיקוד: 6655418
  • עם קבלת המוצרים לחנות בהרצל 106 יבוצע ההחזר.
  • הביטול יכובד בכפוף למפורט בתקנון האתר בלבד.
  הצהרה
  • אני הח״מ מבקש לבטל את ההזמנה כמפורט לעיל
  • ידוע לי כי עמלת משלוח וכל עמלה אחרת אינן ניתנות להשבה
  • ידוע לי כי בביטול עסקה אחוייב בעמלת ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 ש״ח, הנמוך מביניהם
  Back top top
  התחבר לחשבון קיים?
  צור חשבון חדש

  ברוכים הבאים לשיפי


  דילוג לתוכן