Skip to Content Contact Us

חברת חברת אסף שיפי בע”מ פועלת על פי “נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח” של המשרד לאיכות הסביבה המצ”ב

https://www.gov.il/blobFolder/guide/extended_producer_responsibility/he/waste_electronic_waste_removal_from_customer_home.pdf

מבלי לגרוע מהאמור בנוהל, על פינוי של מוצר אלקטרוני עשויות לחול תוספות תשלום מצד המוביל, בעלות משתנה של 40-80 ש”ח לתוספת והדבר אינו באחריות החברה. דוגמאות למקרים בהם המוביל עשוי לדרוש תוספת תשלום (רשימה חלקית ולא ממצה):

  • כאשר אין גישה לבית, החניה מרוחקת או הבית/הבניין נמצא מעל 20 מטר הליכה
  • כאשר הבית נמצא בקומה שלישית ויותר (בבניין ללא מעלית או כשהמעלית אינה זמינה או כשהמוצר אינו עובר במעלית)
  • כאשר נדרשה תוספת תשלום על מיקום המוצר החדש במקום אחר שאינו פתח הבית
  • כאשר נדרש פירוק דלתות או רכיבים אחרים במוצר המפונה על מנת להעביר את המוצר בפתח הבניין, המעלית או הבית
  • כאשר נדרש מנוף לצורך פינוי המוצר
  • כאשר בבניין מדרגות ספירלה
  • ועוד
Back top top

ברוכים הבאים לשיפי


דילוג לתוכן